WORKSHOPS

Workshops met De Moppies zijn bedoeld om mensen door middel van creatieve, theatrale en muzikale werkvormen met elkaar én de veranderuitdaging in contact te brengen. De workshops zijn een krachtig instrument om inzicht te creëren en veranderingen in de juiste proporties te zien.

BEELDEND: Samen mindmappen, knippen, plakken en als team ‘veranderkunstwerken’ creëren die als basis dienen voor de in te zetten verandering. Letterlijk ‘met het doel voor ogen’ wordt met het team verder gewerkt aan het behalen van team- en organisatiedoelstellingen.

THEATRAAL: Deelnemers leggen eerst samen de knelpunten bloot en gaan vervolgens in rollenspellen met bestaande uitdagingen aan het werk. In de rollenspellen mogen ze schromelijk overdrijven en onbeschaamd uitvergroten. Geen wijzende vingertjes, maar een gezond portie collectieve zelfspot. Eindelijk mag er eens gelachen worden om eigen tekortkomingen.

MUZIKAAL: Na het gezamenlijk definiëren van uitdagingen, knelpunten, doelstellingen etc. gaat het team aan de slag met het schrijven van een eigen ‘verandersmartlap’. Teamleden kunnen frustratie en ‘pijn’ die gepaard gaat met verandering op deze wijze niet alleen van zich afschrijven, maar ook van zich afzingen. Een creatieve, muzikale ingang tot verandering die na het (met een lach en een traan) brengen van de ‘smart’ op positieve wijze ingaat op de vraag “En hoe nu verder…?”

De verandering verankeren? Combineer de Moppies-workshop met een vervolgtraject teamcoaching.

Of zet De Moppies in als creatieve sidekicks.