Wanneer talenten op elkaar zijn afgestemd en iedereen zich eigenaar voelt van het proces en resultaat, wordt het team méér dan een optelsom van individuele bijdragen.

Team lef gaat in op het hoe en waarom van samenwerking. Welke patronen zijn zichtbaar in de interactie tussen teamleden en teammanager? Welke opvattingen werken belemmerend? Wat zijn de dieperliggende oorzaken voor wat er in het hier-en-nu gebeurt?

Het doel van Team lef is om een groep individuen te transformeren naar een team dat actief handelt en kritisch meedenkt. Er wordt gecoacht op samenwerking, resultaatgerichtheid, conflictvaardigheid en het geven/ontvangen van feedback. Zo ontstaan nieuwe opvattingen, omgangsvormen en doelen die door het hele team worden gedeeld.

Team lef vraagt om openheid voor vernieuwing en verandering. Daar is lef voor nodig. Lefeffect maakt gebruik van de aanwezige eigen kracht, energie en creativiteit van de teamleden. De nadruk ligt op samen ontdekken. De insteek is altijd positief.

Behoefte aan een heel andere manier om de boel los te maken en in beweging te zetten? Lees meer over Creatief lef.