Creatief lef kietelt het denk- en groeiproces. Deze onconventionele vorm van coaching doorbreekt op humoristische wijze patronen en creëert flow. Bewustzijn, eigenaarschap, samenwerking en teambuilding staan centraal.

Creatief lef wordt verzorgd door De Moppies, een cabaretesk muzikaal duo waar coach/ trainer Ariadne onderdeel van uitmaakt. Met creatieve interventies, theater en muziek schudden deze twee ontwapenende schoonmaakdames de boel op positieve en effectieve wijze los. Ze creëren vertrouwen, verbinding en enthousiasme en weten mensen en groepen daarmee in beweging te brengen.

De Moppies doen geen standaard kunstje, maar geven samen met de klant invulling aan het programma. Vanuit de inhoud gaan ze recht-voor-z’n-raap te werk en zetten veranderingsprocessen op ongedwongen wijze in gang.

Maatwerk Workshops met De Moppies

De Moppies als creatieve sidekicks