Persoonlijk lef is een intensief en uitdagend coachtraject. Het leert je leren en geeft je inzicht in de effecten van je eigen gedrag en handelen binnen de werkcontext. Zo word je in beweging gezet om jezelf zowel persoonlijk als professioneel optimaal te ontwikkelen.

Persoonlijk lef draagt geen oplossingen aan, maar biedt interventies en helpt je om nieuwe wegen te vinden. Er is volop aandacht voor jou als persoon, voor de dieperliggende oorzaken van gedrag en voor de relatie tussen de coachvraag en de werkcontext.

De gesprekken worden gevoerd vanuit empathie en een actieve luisterhouding. Persoonlijk lef kan prikkelend en soms confronterend zijn, maar er is ook ruimte voor de nodige portie humor. Het gaat om samen vallen en weer opstaan, patronen doorbreken en buiten de box denken. Dit alles op basis van wederzijds vertrouwen en contact.

Een coachtraject kan door jezelf of door je leidinggevende worden geïnitieerd. In beide gevallen is jouw betrokkenheid van groot belang.

Alleen wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent om met jezelf aan de slag te gaan, kunnen we bouwen aan verantwoordelijkheidsbesef en bewustwording. Vooraf bepalen we samen (en mogelijk met je leidinggevende) de doelen en te behalen resultaten.