CREATIEVE SIDEKICKS

De Moppies worden regelmatig gevraagd om andere coaches, trainers en managers op de bühne te begeleiden. Hun cabareteske, muzikale omlijsting geeft symposia, presentaties, workshops, trainingen en meetings meer losheid en vaart.

Vanuit het creatieve gedachtegoed wordt de inhoud in nauwe samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de boodschap en het doel. De Moppies creëren vervolgens humoristische, inhoudelijke en inspirerende elementen die een coherent geheel vormen met de verdere invulling.